การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

หนึ่งในสามของเด็กได้รับผลกระทบมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นของไส้ติ่งอักเสบซึ่งต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกต่อไปและอาจมีการผ่าตัดหลายครั้ง ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทำไมเด็กบางคนถึงได้รับผลกระทบจากโรคไส้ติ่งอักเสบที่ร้ายแรงกว่านี้และไม่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ก็ตาม ทฤษฎีหนึ่งยืนยันว่าไส้ติ่งอักเสบที่ซับซ้อนขึ้นอยู่กับการตอบสนองภูมิคุ้มกันของร่างกายที่แตกต่างกันไป