วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมรับเที่ยวบินสงกรานต์

วิทยุการบินฯ เตรียมมาตรการรับมือเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ 2561 คาดเพิ่มขึ้นทั่วประเทศร้อยละ 11

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องติดต่อกันมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินในช่วงดังกล่าวมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารและอากาศยาน วิทยุการบินฯ จึงเตรียมมาตรการรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากการประมาณการปริมาณเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศที่เข้า-ออก ณ ท่าอากาศยานหลักทั่วประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 รวม 19,100 เที่ยวบิน และมีเที่ยวบินที่ขอเพิ่มพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ทั้งสิ้น 182 เที่ยวบิน คาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1,888 เที่ยวบิน หรือคิดเป็นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ได้เตรียมมาตรการรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยได้จัดทำแผนการบริหารการจัดจราจรทางอากาศให้เกิดสภาพคล่องตามแนวทาง Air Traffic Flow Management เพื่อรองรับการจราจรที่หนาแน่น และบริหารจัดการระยะห่างในการขึ้น – ลงของอากาศยาน เพื่อลดการกระจุกตัวของเที่ยวบิน รวมทั้งจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงสงกรานต์ การเพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศให้มีความเหมาะสมแต่ละพื้นที่และช่วงเวลา ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกเที่ยวบินที่เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเทศกาลสำคัญเช่นนี้

อย่างไรก็ตาม จากความคับคั่งของปริมาณเที่ยวบินอาจเกิดความล่าช้าบ้างบางช่วงเวลา ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวจากสายการบินที่ใช้บริการอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก ดังนั้น ผู้โดยสารที่จะเดินทางมาสนามบินจึงอาจจำเป็นต้องบริหารจัดการเวลาในการเดินทาง.-สำนักข่าวไทย