พาณิชย์หวั่นสหรัฐเก็บภาษีจีนอาจกระทบไทย

รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ยอมรับหากสหรัฐใช้มาตรการตอบโต้การค้าจีนกลุ่มสินค้าเทคโนโลยี ไทยอาจได้รับผลกระทบทางตรงและอ้อมแน่ ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในคำสั่งเพื่อเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนวงเงิน 60,000 ล้านดอลลาร์ เป็นการลงโทษจีนขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทสหรัฐ ซึ่งสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ได้ทำการสอบสวนตามมาตรา 301 ต่อพฤติกรรมการทำการค้าที่ไม่เป็นธรรมของจีน โดยเป็นสินค้า 1,300 รายการ

สำหรับสินค้าของจีนที่ตกเป็นเป้าหมายเรียกเก็บภาษีของสหรัฐในกลุ่มเทคโนโลยีที่จีนมีข้อได้เปรียบเหนือสหรัฐอย่างมากนั้น ยอมรับว่าหากทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ที่ส่งสินค้าไปยังประเทศ และหากการเจรจาของทั้ง 2 ประเทศไม่สำเร็จประเทศคู่ค้าของจีน ซึ่งมีประเทศไทยอยู่ด้วยนั้นคงจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าสินค้า 1,300 รายการในกลุ่มเทคโนโลยีที่สหรัฐจะประกาศออกมานั้นมีอะไรบ้าง ดังนั้น ในขั้นตอนคงต้องติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ก่อนว่าจะประกาศตัวสินค้าอะไรบ้าง และกลุ่มสินค้าที่สหรัฐประกาศออกมากระทบกับสินค้าไทยที่ส่งออกไปจีนมากน้อยแค่ไหน และที่ผ่านมาไทยส่งออกไปตลาดสหรัฐและจีนจะเป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ เป็นต้น และหากสหรัฐจะประกาศใช้มาตรการเพิ่มเพื่อปกป้องและลดผลกระทบกับดุลการค้าต่อประเทศอีก ซึ่งไทยก็เตรียมข้อมูลด้านต่าง ๆ ไว้แล้ว เพื่อชี้แจงสหรัฐ โดยไทยต้องเตรียมหาตลาดใหม่ส่งออกชดเชยหากสหรัฐไม่ผ่อนปรนให้จีน เพื่อรักษาภาพรวมการส่งออกของไทยปีนี้.- สำนักข่าวไทย