พันธุศาสตร์สามารถมีบทบาทสำคัญในการรักษาต้นไม้

กลยุทธ์การอนุรักษ์ต้นไม้ตามข้อมูลทางพันธุกรรมเหมาะที่สุดสำหรับภูมิทัศน์ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมของคุณสมบัติยืดหยุ่นสภาพภูมิอากาศมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์แบบดั้งเดิม ทีมยังพบว่าต้นไม้รุ่นปัจจุบันกำลังดิ้นรนเพื่อรับมือกับสภาพปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษานี้

ผลการวิจัยปรากฏในการดำเนินการของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติผู้ร่วมเขียนจากภาควิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาวิวัฒนาการที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสอธิบายว่าทำไมทีมนักวิจัยรู้สึกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษานี้ ต้นไม้ซึ่งมีอายุยืนยาวและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอาจไม่เข้ากันกับคนอื่น ๆ คำถามคือถ้าพวกเขาไม่ซิงค์กันเราจะจัดการประชากรต้นไม้อย่างไรเพื่อให้พวกเขาสามารถรับมือกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นได้ดีกว่า