ความหนาแน่นของตัวรับสารสื่อประสาท

หลังจากการมองเห็นในมุงเขาตรวจสอบความหนาแน่นของทรีตเมนต์ที่ได้รับจากรังสีความร้อนที่เกิดขึ้นจากการปะทะและเปรียบเทียบผลการทดสอบกับหนู เพื่อที่จะตรวจสอบความจำของสัตว์ก่อนที่การแข่งขันได้รับการพัฒนาขึ้นในการคาดเดาการมองเห็นเป็นครั้ง รก

ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของตัวรับสารสื่อประสาทและการด้อยค่าของความเป็นพลาสติก synaptic ในฮิบโป ในเดือนต่อมาความเป็นพลาสติกที่เกิดจากความผิดปรกติของฮิบโปได้รับผลกระทบมากขึ้น ในช่วงเวลานี้ความหนาแน่นของผู้รับ neurotransmitter ยังเปลี่ยนในภาพนอกเหมือนในบริเวณเปลือกนอกอื่น ๆ ที่ประมวลผลข้อมูลประสาทสัมผัสอื่น ๆ