ความสำคัญต่อการพัฒนาของสมองตามปกติ

การกลายพันธุ์ในยีนมีสมองขนาดเล็กที่มีเซลล์ประสาทน้อยลงอย่างมากสารตั้งต้นของเซลล์สมองและไม่สามารถอยู่รอดในวัยผู้ใหญ่ได้ทางพันธุกรรมของยีนในตัวอ่อนกลายพันธุ์ในมนุษย์นั้นได้ทำการคืนค่าข้อบกพร่องทั้งหมดทำให้เกิดการสูญเสียการทำงานในฐานะสาเหตุสำคัญการกลายพันธุ์มีเซลล์ประสาทน้อยลงและสมองมีขนาดเล็กลงอย่างมีนัยสำคัญ

เราจึงตรวจสอบลึกเข้าไปในส่วนของเซลล์ที่ไม่สมมาตรซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานที่ผลิตและรักษาเซลล์ต้นกำเนิดประสาท การแบ่งเซลล์แบบอสมมาตรเป็นกระบวนการที่ควบคุมอย่างประณีตโดยที่เซลล์ประสาทสร้างเซลล์สองชนิดที่แตกต่างกัน หนึ่งคือสำเนาของ neuroblast และอีกเซลล์เป็นโปรแกรมที่จะกลายเป็นเซลล์ชนิดต่าง ๆ การกระจายและการแบ่งเซลล์ที่ไม่สมมาตรอย่างเหมาะสมนั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาของสมองตามปกติเนื่องจากพวกมันต้องการสร้างจำนวนเซลล์ประสาทที่ถูกต้องสร้างเส้นประสาทของเซลล์ที่หลากหลายและเติมเต็มส่วนของเซลล์ประสาท