คปภ. แจกประกันภัยฟรี ลดความเสี่ยงช่วงสงกรานต์

คปภ. ร่วมกับอุตสาหกรรมประกันภัย ออกกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย10บาท ไมโครอินชัวรันส์) แจกฟรี ผ่านบริการของกิจการห้างร้านต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ หวังช่วยคุ้มครองความเสี่ยงให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. จัดงาน “คปภ.ลดความเสี่ยง สู่ชุมชน” ที่ หอประชุมวิทยาลัยพณิชยการอินทรชัย เขตวังทองหลาง กทม. โดยมี นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธาน และมอบสัญลักษณ์โครงการให้แก่ตัวแทนชุมชน และมอบกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย10บาท ไมโครอินชัวรันส์) ให้กับตำรวจ ซึ่งเป็นความชีพที่มีความเสี่ยง ทั้งสิ้น 30 สน. รวมถึงมอบให้กับตัวแทนผู้ร่วมงาน

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงรานต์ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และได้รับอันตรายจากภัยต่างๆ มากกว่าช่วงเวลาปกติ ฉะนั้น เพื่อการเป็นคุ้มครองความเสี่ยง สร้างหลักประกันที่อุ่นใจให้กับประชาชน คปภ. จึงร่วมกับ อุตสาหกรรมประกันภัย ออกกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย10บาท ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งเป็นประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ให้ความคุ้มครอง 1 เดือน คือ เดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ แจกฟรีให้กับประชาชน ที่ใช้บริการ หรือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านกิจการห้างร้านต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ และต้องการมอบประกันดังกล่าวเป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้า อาทิ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก PTT Blue Card ที่เติมน้ำมันในปั๊ม ปตท. และลงทะเบียนภายใน 1 – 30 เมษายน 2561) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ เอไอเอส) บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการ) บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ที่เคาน์เตอร์ Tesco Financial Service บริการด้านการเงินและโบรคเกอร์ ประกันภัย ที่ห้างเทสโก้ โลตัส 200 สาขาทั่วประเทศ) รวมถึงบริษัท ดาราเดลี่ จำกัด (มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่)

สำหรับ ประกันภัย10บาท จะให้ความคุ้มครองคล้ายกับประกันภัย 100 และประกันภัย 200 โดยคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวน 5,000 บาท โดยประกันภัย 10 บาท ได้มีการปรับปรุงในส่วนอายุของผู้เอาประกันภัยซึ่งได้มีการขยายอายุของผู้เอาประกันภัยจาก 20-60 ปี เป็น 20-70 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าระบบประกันภัยได้มากขึ้น-สำนักข่าวไทย