การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการลงทุนเอกชน

การขยายส่วนขยายถนนวงแหวนเตาปูน กาญจนาภิเษกมูลค่ารวม 12,800 ล้านบาทไปให้คณะกรรมการ PPP ในเดือนเดียวกัน โครงการยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการรฟม. “เราจะขอร้องให้รฟม. เร่งดำเนินการอนุมัติเพื่อที่จะทำให้โครงการดังกล่าวผ่านโครงการ PPP ในปีนี้ ร่างกฎหมาย PPP ร่างใหม่คาดว่าจะถูกส่งไปยังสำนักงานปลัดฯ ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการลงทุนเอกชนในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2556 (พ.ศ. 2556) จะเร่งกระบวนการโครงการ PPP ให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน การย้ายดังกล่าวจะช่วยลดเวลาในการอนุมัติโครงการโดยคณะกรรมการ PPP เป็นเวลาประมาณหกเดือนจาก 44 เดือนโดยเฉลี่ยตามกฎหมายปัจจุบัน กฎหมายใหม่สองฉบับจะต้องผ่านก่อนการเลือกตั้งเพื่อดูแลรัฐวิสาหกิจ อีก 3 สายการผลิตมวลชนขนาดใหญ่มูลค่า 400,000 ล้านบาทจะผ่านกระบวนการ PPP อย่างรวดเร็วโดยร่างกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการรัฐวิสาหกิจ